STREFA TESTÓW I ANALIZ

W strefie tej znajdziesz informacje nt. przyczyn powstawania stresu, analizy i testy diagnozujące Twój poziom stresu.

STRES, to:

Stan podwyższonego przykrego napięcia emocjonalnego, spowodowany CZYNNIKAMI stresogennymi, zwanymi stresorami.

STRESORY - GŁÓWNE CZYNNIKI POWSTAWANIA STRESU:

  • Strach przed zdarzeniami z przyszłości – zagrożeniem życia, ośmieszeniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa, zmianą, niepewnością przyszłości.
  • Przykre sytuacje, zdarzenia z przeszłości lub w teraźniejszości mające wpływ na obecną i przyszłą sytuację.
 

WSKAŹNIK POZIOMU STRESU

Zobacz czy Twój obecny stres jest niebezpieczny dla Twojego zdrowia

Przejdź dalej
 

TEST ZACHOWAŃ / KOMUNIKACJI

Sprawdź jaki typ zachowania reprezentujesz w kontaktach z innymi osobami

Przejdź dalej
 

STYL RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Zobacz jak masz pracować nad redukcją stresu

Przejdź dalej